Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From a Wave or applicable Line of 4. Aus einer Wave oder passenden Line of 4. Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Z formace Wave a vhodných Line of 4.

  1. Hinge;
  2. Leaders Fold behind Trailers (who do not adjust); die Leaders tanzen ein Fold hinter die Trailers (die sich dabei nicht ausrichten); Leaders Fold bakom Trailers (som inte justerar); Leaders Fold za Trailers (kteří se nijak nezarovnávají);
  3. Any Shoulder Double Pass Thru; danach tanze ein Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Double Pass Thru; Any Shoulder Double Pass Thru;
  4. Peel Off in direction of Shoulder Pass. dann tanze ein Peel Off in die Richtung der Schulter, mit welcher Du gerade passiert hast. Peel Off i den riktning som den axel man passerade med för. Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli.

Ends in Facing Couples. This is a 4-part call. Endet in Facing Couples. Dies ist ein 4-teiliger Call. Sluta i Facing Couples. Detta är ett 4-delars call. Končí ve Facing Couples. Figura má čtyři části.

From a Aus einer Från en Z R-H Wave:

 
       
before vor före před
Linear Cycle
 
after nach efter po
Hinge
 
after nach efter po
Leaders Fold
 
after nach efter po
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 
after nach efter po
To The Right
Peel Off
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams. Všimněte si, že na 3. a 4. obrázku jsou tanečníci v offsetu.
From a Aus einer Från en Z L-H Wave:

 
       
before vor före před
Linear Cycle
 
after nach efter po
Hinge
 
after nach efter po
Leaders Fold
 
after nach efter po
Left-Shoulder
Double Pass Thru
 
after nach efter po
To The Left
Peel Off
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Note dancers are offset in the 3rd and 4th diagrams. Všimněte si, že na 3. a 4. obrázku jsou tanečníci v offsetu.

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

From a Aus einer Från en Z One-Faced Line:

 
       
before vor före před
Linear Cycle
 
after nach efter po
Hinge
 
after nach efter po
Leaders Fold
 
after nach efter po
Right-Shoulder
Double Pass Thru
 
after nach efter po
To The Right
Peel Off
(done) (fertig) (klart) (hotovo)
Poznámka: figura Linear Cycle z jiných výchozích formací než Wave není na Plusu úplně korektní, protože Hinge je Partner Hinge (figura z A1). Note: Linear Cycle from other than a Wave is not appropriate at Plus, since the Hinge is a Partner Hinge (an A1 call).

Partner Hinge [A1]: From a Mini-Wave or Couple. Do 1/2 of a Trade. Ends in a Mini-Wave. From a Mini-Wave, Partner Hinge is an Arm Turn 1/4; from a Couple, Partner Hinge is 1/2 of a Partner Trade (as one movement, Face each other and Step to a Right-hand Mini-Wave). The word 'Partner' is optional: the word 'Hinge' is sufficient to describe this movement. Usually, however, the caller uses the term 'Partner Hinge' from a Couple, and 'Single Hinge' from a Mini-Wave. Nur aus einer Mini-Wave oder einem Couple. Mache die Hälfte von einem Trade. Endet in einer Mini-Wave. Aus einer Mini-Wave, Partner Hinge ist einen Arm Turn 1/4. Das Wort 'Partner' ist optional, weil 'Hinge' das Bewegungsschema ausreichend beschreibt. Die Caller benutzen normalerweise die Bezeichnung 'Partner Hinge' aus einem Couple, und 'Single Hinge' aus einer Mini-Wave. Från en Mini-Wave eller ett Couple. Gör 1/2 av en Trade. Slutar i en Mini-Wave. Från en Mini-Wave, Partner Hinge är samma som Arm Turn 1/4; från ett Couple, Partner Hinge är samma som (som en rörelse) vänd er mot varandra och Step to a Right-hand Mini-Wave. Ordet 'Partner' är valfritt: det räcker med ordet 'Hinge' för att beskriva denna rörelse. Vanligen använder en caller termen 'Partner Hinge' från ett Couple, och 'Single Hinge' från en Mini-Wave. Z formace Mini-Wave nebo Couple. Udělejte 1/2 . Končí v Mini-Wave. Z formace Mini-Wave je Partner Hinge Arm Turn 1/4; z formace Couple je Partner Hinge 1/2 Partner Trade (jako jeden pohyb se na sebe podívejte a Step to a Right-hand Mini-Wave). Slovo 'Partner' je volitelné, slovo 'Hinge' je postačující pro popis pohybu, nicméně calleři většinou používají 'Partner Hinge' pro výchozí formaci Couple a a 'Single Hinge' pro Mini-Wave.

Linear Action [C1] (Lee Kopman 1982): From a Generalized 1/4 Tag or other applicable formations. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 as Outsides Hinge & Trade; those who meet (Center 4) Cast Off 3/4 as the Others move up (as in Chain Reaction). Ends in Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, or a Parallelogram (if outside dancers end on the same spot). Aus einer Generalized 1/4 Tag oder anderen passenden Formationen. Die Centers tanzen ein Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, während die Outsides ein Hinge & Trade tanzen; diejenigen, welche sich treffen (die 4 Centers) tanzen ein Cast Off 3/4, während die Anderen aufschließen (wie in Chain Reaction). Endet in parallelen Waves, parallelen 3 & 1 Lines, oder in einem Parallelogramm (falls die Outside Tänzer auf demselben Platz enden). Från en generaliserad 1/4 Tag eller annan tillämplig formation. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2 medan Outsides Hinge & Trade; de som möts (Center 4) Cast Off 3/4 medan de andra går upp (som i Chain Reaction). Slutar i Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines, eller en Parallelogram (om outside dansarna slutar på samma position). Fra 1/4 Tag eller 3/4 Tag, Wave mellem parallelle Mini-Waves, 1/4 eller 3/4 Lines, eller Two Faced Line mellem parallelle Mini-Waves. Alle laver Hinge. Centers laver Box Circulate 1 & 1/2 mens Outsides Trade. Dem der mødes laver Cast Off 3/4 mens de andre Move Up (Som i Hourglass Circulate). Ender i Parallelle Waves, Parallelle 3 & 1 Lines eller i et parallellogram (hvis Outsides ender på samme plads). Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací. Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, Outsides Hinge & Trade; ti, co se potkají (Center 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (jako při Chain Reaction). Končí v Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines nebo Parallelogram (pokud koncoví končí na stejném místě).

Linear (fraction) Tag [C4]: From a Wave or applicable Line of 4. Hinge; Leaders Fold; Extend to the given fractional Tag position. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. Från en Wave eller tillämplig Line om 4. Hinge; Leaders Fold; Extend till den givna fractional Tag positionen. Om ingen fraction ges, fullborda en full Tag The Line. Z formace Wave a vhodných Line of 4. Hinge; Leaders Fold; Extend do dané fractional Tag pozice. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line.

Linear Flow [C4]: From Parallel Waves or applicable Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend to Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Ends in Parallel Waves. Från Parallel Waves eller tillämpliga Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend till Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Slutar i Parallel Waves. Z formace Parallel Waves a vhodných Lines. Linear 1/2 Tag (Hinge; Leaders Fold, Extend do Parallel Waves); Split Circulate Twice; Centers Trade. Končí v Parallel Waves.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.