Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Interlocked Parallelogram Formation [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Parallelogram Formation -- [C4]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C4:     

Language: Språk: Jazyk: or           All   
   view (admin)

An Interlocked Parallelogram is a Distorted 2 x 2 that can be formed from a normal 2 x 2 after two non-adjacent dancers move a distance of one matrix position directly away from a line bisecting the 2 x 2. Formace Interlocked Parallelogram je Distorted (zdeformovaná) 2 x 2, kterou lze získat z normální formace 2 x 2 poté, co se dva nesousedící tanečníci pohnout o jednu pozici přímo směrem od středové čary, která dělí jejich 2 x 2 na dvě poloviny.

From a 2 x 4, there are two Interlocked Parallelograms. Z formace 2 x 4 lze získat dvě formace Interlocked Parallelograms.

Interlocked Parallelogram Formation:
 

( also known as Staggered Box této formaci se také říká Staggered Box )

   
From here... Härifrån... Odtud...   imagine you are here... tänk att du är här... si představte, že jste zde...   or here. eller här. nebo zde.

Notes: Kommentarer: Poznámky:

  • Calls must end on original Interlocked Parallelogram footprints. Shape-changing calls are not allowed. Call måste sluta på de ursprungliga Interlocked Parallelogram 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna. Figury musí končít na původník pozicích Interlocked Parallelogram. Figury měnící tvar (Shape-changing calls) nejsou dovolené.

Interlocked Parallelogram Walk & Dodge:
 

 
before före před
Interlocked Parallelogram Walk & Dodge
 
after efter po

Interlocked Parallelograms can also occur within other formations: Interlocked Parallelograms se také nacházejí uvnitř jiných formacích:

   

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&file=interlockedparallelogram.php
19-October-2019 20:05:52
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.