Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From a Line (usually of 4) with the Ends facing the same direction. Aus einer Line (normalerweise 4 Tänzer), wobei beide End Tänzer in dieselbe Richtung schauen. Från en Line (vanligtvis om 4) där båda Ends tittar åt samma håll. Z formace Line (obvykle čtyř tanečníků) s Ends koukajícími stejným směrem.

Here Comes The Judge [C2]: The End Belle (Right-most End) do your part Ends Trade, as the Others Run one position towards the original End Belle's position. Ends in a Line. Der End Belle Tänzer (der rechte End Tänzer) tanzt seinen Teil von Ends Trade, während die Anderen ein Run in Richtung der frei gewordenen Endposition tanzen. Endet in einer Line. End Belle (End längst åt höger) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör Run en position mot den ursprungliga End Belle positionen. Slutar i en Line. Koncový Belle (ten nejvíc vpravo) dělá svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k původní pozici End nejvíc vpravo. Končí v Line.

   
before vor före před
Here Comes The Judge
 
after nach efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

Sock It To Me [C2]: The End Beau (Left-most End) do your part Ends Trade, as the Others Run one position towards the original End Beau's position. Sock It To Me is the mirror image of Here Comes The Judge. Der End Beau Tänzer (der linke End Tänzer) tanzt seinen Teil von Ends Trade, während die Anderen ein Run in Richtung der frei gewordenen Endposition tanzen. Sock It To Me ist das Spiegelbild von Here Comes The Judge. End Beau (End längst åt vänster) gör sin del av Ends Trade, medan de andra gör Run en position mot den ursprungliga End Beau positionen. Sock It To Me är mirror image (=spegelbilden) av Here Comes The Judge. Koncový Beau (ten nejvíc vlevo) dělá svou část Ends Trade, ostatní Run o jednu pozici směrem k původní pozici End nejvíc vpravo. Sock It To Me je mirror image figury Here Comes The Judge.

   
before vor före před
Sock It To Me
 
after nach efter po
1/2
  (done) (fertig) (klart) (hotovo)

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.