Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z Twin Diamonds, Hourglass a dalších vhodných formací.

Outside 6 Circulate, Very Center 2 Trade.

Končí ve stejné formaci jako začíná, pokud se dva tanečníci nepotkají na stejném místě.

Z Twin Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Hourglass:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z 1/4 Tag formace:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z "H":

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po
Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
6 By 2 Acey Deucey
 po

Poznámky:
 • Outside 6 Circulate ve své formaci šesti tanečníků. Circulate se provádí tak, že jdete dopředu na další místo formace šesti lidí. Otočte se, pokud je potřeba (vůbec, o 1/4 nebo o 1/2) tak, abyste se koukali stejným směrem, jako se na tom místě koukal původní tanečník. Pokud se při své cestě s někým potkáte, míjíte se pravým ramenem a skončíte tak, že se koukáte do protisměru, než se na tom místě koukal původní tanečník.
 • Acey Deucey znamená "Ends Circulate, zatímco Centers Trade". 6 By 2 Acey Deucey znamená, že 6 (venkovních) tanenčíků dělá Circulate a 2 (center) Trade. První číslo (6) znamená počet tanečníků, kteří dělají Circulate; druhé číslo (2) znamená počet tanečníků, kteří dělají Trade. Proto je normální Acey Deucey vlastně 4 By 4 Acey Deucey.
 • Běžné varianty:
  • 6 By 2 Acey Deucey, Very Centers go 1 & 1/2
  • 6 By 2 Acey Deucey, Circulators go Twice
 • Při Acey Deucey dělají Outside 4 Circulate a Center 4 Trade.
  • Z Twin Diamonds může caller použít buď Acey Deucey nebo 6 By 2 Acey Deucey. Obě dvě varianty jsou legální, i když odlišné povely.
  • Při 6 By 2 Acey Deucey dělají Outside 6 Circulate, zatímco Very Center 2 Trade.

4 By 2 Acey Deucey:

 
 
před
4 By 2 Acey Deucey
 po

Acey Deucey [Plus] (Larry Dee 1963): Z vhodných formací. Outside 4 Circulate, Center 4 Trade.

3 By 2 Acey Deucey [C1]: Z vhodných formací. Outside Triangles Circulate (Triangle je formace tří tanečníků), zatímco Very Center 2 Trade.

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Acey Deucey

po
6 By 2 Acey Deucey

po
3 By 2 Acey Deucey

https://www.ceder.net/def/6by2aceydeucey.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.