Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
A 3 By 1 Triangle is a 4-dancer formation in the following shape: EN: 10
3 By 1 Triangle je formace čtyř tanečníků následujícího tvaru: CZ: 10

A 3 By 1 Triangle contains one Apex dancer and three Base dancers. The facing directions of the dancers usually form a Generalized Tandem-Based Triangle. 3 By 1 Triangles are most commonly used from an "H" or a Generalized 1/4 Tag setup. EN: 20
3 By 1 Triangle má jeden vrchol (Apex) tři tanečníky na základně (Base). Směr pohledu obvykle vytváří Generalized Tandem-Based Triangle. 3 By 1 Triangles jsou nejčastěji používány z formace "H" a Generalized 1/4 Tag. CZ: 20

Examples of 3 By 1 Triangles: EN: 30
Příklady 3 By 1 Triangles: CZ: 30

 
   

3 By 1 Triangle Circulate [C2]:

From a 3 By 1 Tandem-Based Triangle. Move forward to the next position within the 3 By 1 Triangle, turning 180° if moving from the Apex to a Base position or vice-versa. Base dancers not moving to the Apex position do not change their facing direction. EN: 35
Z formace 3 By 1 Tandem-Based Triangle. Jděte na další pozici ve formaci 3 By 1 Triangle. Pokud jdete na pozici (nebo z pozice) Apex, točíte se o 180°. Tanečníci na základně, kteří nejdou na pozici Apex, směr pohledu nemění. CZ: 35

R-H 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
před
3 By 1 Triangle Circulate
 po

In the above example, the Apex dancer EN: 40
V příkladu výše spolu nesmí tanečník na pozici Apex CZ: 40
()
and the #3 Base dancer EN: 50
a třetí tanečník na základně CZ: 50
()
must resist the temptation to Jaywalk with each other. EN: 60
udělat JaywalkCZ: 60
Facing 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
před
3 By 1 Triangle Circulate
 po

Viz také Interlocked 3 By 1 Triangles [C2] a Reshape (The Triangle) [C2].

https://www.ceder.net/def/3by1triangle.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.