Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Line om 4.

Vrid 1/4 mot mitten på din Line, stig framåt till en Single 3/4 Tag formation (Centers Pass Thru; alla Pass Thru; Centers Step to a Wave).

Slutar i en Right-Handed Single 3/4 Tag formation.

3/4 Tag (The Line):

 
   
före
3/4 Tag
 efter
Vrid 1/4 mot
mitten på din line
 efter
Stig framåt till en
Single 3/4 Tag formation
(klart)

Kommentarer:

Det följande illustrerar de olika fractional Tag positionerna:

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
       
efter
0 Tag
 efter
1/4 Tag
 efter
1/2 Tag
 efter
3/4 Tag
 efter
Full Tag

Left 3/4 Tag [PLV]: Från en Line om 4. Vrid 1/4 mot mitten på din Line, stig framåt och passera med vänster axel till en Left-Handed Single 3/4 Tag formation.

https://www.ceder.net/def/34tag.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.