Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en R-H Mini-Wave Box, en Diamond med Centers i en R-H Mini-Wave, eller andra tillämpliga formationer.

  1. De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4);
  2. de som är i en Line|Wave, Centers Cross Run;
  3. de som är i en Line|Wave, Centers Trade.

Slutar i en Line eller Wave.

1/4 (eller 3/4) Mix är ett 3-delars call.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en Diamond:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
Centers Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)
Från en ovanlig formation:

 
     
före
1/4 Mix
 efter
de som kan
Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:

Left 1/4 (eller 3/4) Mix [C3A]: Börja med vänster hand i stället för med höger.

1/4 (or 3/4) Cross [C4] (Lee Kopman 1970): De som kan Right Arm Turn 1/4 (eller 3/4); de som är i en Line|Wave Centers Cross Run. Detta är samma som 2/3 av en 1/4 (eller 3/4) Mix.

Grand 1/4 (or 3/4) Mix [C3A]: Från R-H Columns (eller andra tillämpliga formationer). De som kan höger Arm Turn 1/4 (eller 3/4); alla Grand Mix. Detta är ett 3-delars call.

https://www.ceder.net/def/14mix.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.