Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zip Code {n} [C2]
 
 

Från en 2 x 4 där Centers är i generaliserade Columns, eller från andra tillämpliga formationer.

Centers 1/4 Out och Run (bort från mitten av uppställningen) runt Outside dansarna (som rör sig in i mitten utan att ändra ansiktsriktning) så att de ursprungliga Centers tittar på varandra på Outside positionen. Detta är en Zip Code 1. Ends Pass Thru (Zip Code 2); Ends Bend (Zip Code 3); Ends Pass Thru (Zip Code 4); Ends Bend (Zip Code 5); Ends Pass Thru (Zip Code 6); Ends Bend (Zip Code 7); etc. (Övers.anm. Zip Code betyder postnummer)

Notera: vid udda siffror tittar outsides på varandra; vid jämna siffror slutar outsides rygg mot rygg.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

   
efter
Zip Code 1
 efter
Zip Code 1 & 1/2
 efter
Zip Code 2
 
     
efter
Zip Code 3
 efter
Zip Code 3 & 1/2
 efter
Zip Code 4
 efter
Zip Code 5

Outer Code [obsolete]: Från tillämpliga formationer. Outsides 1/4 In (Outer Code 1) och fortsätt som i Zip Code.

Inner Code [obsolete]: Från vilken som helst formation där det finns en Center 2 x 2. Center 4 Face In (Inner Code 1); Pass Thru (Inner Code 2); Face In (Inner Code 3); etc.

https://www.ceder.net/def/zipcode.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.