Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en tillämplig 2 x 2.

Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In.

Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples.

 
före
Zing
 efter
 
före
Zing
 efter

Kommentarer:

#{n} Zing {m} [C4]: Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In.

 
före
#1 Zing 2
 efter

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977): Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet.

 
före
Pitch Left
 efter

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981): Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples.

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982): Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning.

https://www.ceder.net/def/zing.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.