Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från ett generaliserat Tandem (dvs, Tandem Dancers, Facing Dancers eller dansare rygg mot rygg) eller andra tillämpliga formationer.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig) medan Trailers 1/4 Left (Zag).
Ett generaliserat Tandem slutar i en R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag) medan Trailers 1/4 Right (Zig).
Ett generaliserat tandem slutar i en L-H Mini-Wave.

 
före
Zig-Zag
 efter
 
före
Zag-Zig
 efter

Kommentarer:
  • Zig betyder 1/4 Right; Zag betyder 1/4 Left.
  • Från ett generaliserat Tandem, kan callern ge vilken som helst kombination av dessa två ord (dvs, Zig-Zag, Zig-Zig, Zag-Zig eller Zag-Zag). det första ordet riktas till Leaders och det andra ordet riktas till Trailers.
  • Zig-Zag slutar alltid i en högerhandsuppställning medan Zag-Zig alltid slutar i en vänsterhandsuppställning.
  • Ett lätt sätt att tänka på Zig-Zag är att bara vrida dig 1/4 för att ta högerhandsfattning med den andra dansaren i ditt generaliserade Tandem. Om du gör callet på det sättet behöver du inte tänka på om du är en Leader eller en Trailer och om du skall vrida dig åt höger eller vänster. Alternativt på Zag-Zig vrid dig bara 1/4 för att ta vänsterhandsfattning med den andra dansaren i ditt generaliserade Tandem.
  • För att framgångsrikt dansa call som Zig-Zag i realtid, behöver du ha formationskänsla. Detta innebär att veta var du är i din tillfälliga formation och var du är i relation till de andra dansarna. Du bör veta om du är en Leader eller Trailer, Beau eller Belle, End eller Center, etc. i vilken som helst tillämplig formation.

Från en One-Faced Column om 3, kan callern ge tre ord (t.ex, Zig-Zag-Zag), i vilket fall det första ordet går till #1, det andra går till #2, och det tredje till #3.

 
före
Zig-Zag-Zag
 efter

Similarly, from a One-Faced Column of 4, the caller could give four words.

 
före
Zig-Zag-Zag-Zig
 efter

Zig-Zig:
1/4 Right.

Zag-Zag:
1/4 Left.

Sidetrack [C3B] (Tim Scholl 1976): Från tillämpliga formationer. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. Detta är ett 3-delars call.

Single Turn To A Line [C3A]: Från Tandem dansare, Facing dansare eller Back-to-Back dansare. Som en rörelse, Zig-Zag, Step Thru och vrid dig 1/4 mot din ursprungliga vridningsriktning. Slutar i ett Couple eller en Mini-Wave.

https://www.ceder.net/def/zigzag.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.