Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

"Z"-Columns | Lines | Waves consist of two "Z"s placed side-by-side to form distorted Columns | Lines | Waves. Work in the distorted 2 x 4 to do the given call. EN: 10
"Z"-Columns | Lines | Waves består av två "Z" placerade sid vid sida för att bilda distorderade Columns | Lines | Waves. Arbeta i den distorderade 2 x 4 för att göra det givna callet. SE: 10

Shown below are the most common types of "Z"-Columns | Lines | WavesEN: 20
Nedan visas de mest vanliga typerna av "Z"-Columns | Lines | WavesSE: 20

"Z"-Columns:

 
 
From here... EN: 30
Härifrån... SE: 30
 
or here... EN: 40
eller härifrån... SE: 40
 
Think of working here. EN: 50
Tänk att du arbetar här. SE: 50
"Z"-Lines:

 
 
From here... EN: 30
Härifrån... SE: 30
 
or here... EN: 40
eller härifrån... SE: 40
 
Think of working here. EN: 50
Tänk att du arbetar här. SE: 50

Hint: Reach forward or backward as necessary to touch hands with adjacent dancers in your distorted formation. This helps identify who is working together. EN: 60
Tips: Sträck dig framåt eller bakåt, vad som behövs, för att få handkontakt med dansaren bredvid i den distorderade formationen. Detta gör det lättare att se vilka som jobbar tillsammans. SE: 60

"Z"-Columns Circulate:

 
 
före
"Z"-Columns Circulate
 efter

 
 
före
"Z"-Waves In Roll Circulate
 efter
"Z"-Lines Detour:

 
 
före
"Z"-Lines Detour
 efter

Note: "Z"-Columns | Lines | Waves calls must end on footprints. Shape-changing calls are not allowed. EN: 70
Kommentarer: "Z"-Columns | Lines | Waves call måste sluta på "footprints". Shape-changing call är inte tillåtna. SE: 70

https://www.ceder.net/def/zclw.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.