Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från det "Z" som fås från en Line med Centers i en Mini-Wave efter en Step & Slide.

  1. Outsides Cross Cast Back;
  2. alla Trade;
  3. Centers Trade.

Slutar i en Line. "Z"-Axle är ett 3-delars call.

     
före
"Z"-Axle
 efter
Outsides Cross Cast Back
(1/3)
 efter
alla gör en Trade
(2/3)
 efter
Centers Trade
(klart)

Pass "Z" Axle [C3B] (Dave Hodson 1980): Från det "Z" som fås från en Two-Faced Line efter att Ends Fold. Pass Thru; Outsides Cross Cast Back; alla Trade; Centers Trade. Slutar i en Wave. Detta är ett 4-delars call.

https://www.ceder.net/def/zaxle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.