Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Columns.

#1 dansaren:
1/2 Split Circulate och Phantom formation Circulate 2.
#2 dansaren:
Circulate, 1/2 Split Circulate, och Phantom formation Circulate.
#3 dansaren:
Circulate 2 & 1/2.
#4 dansaren:
Circulate 3.

Justera om nödvändigt för att sluta i den givna formation.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Wrap To An Hourglass

efter
Wrap To A Galaxy

efter
Wrap To Interlocked Diamonds

Kommentarer:

https://www.ceder.net/def/wrap.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.