Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From Columns. EN: 10
Z formace Columns. CZ: 10

#1 dancer: EN: 20
Tanečník #1: CZ: 20
1/2 Split Circulate a Phantom formation Circulate 2.
#2 dancer: EN: 30
Tanečník #2: CZ: 30
Circulate, 1/2 Split Circulate, a Phantom formation Circulate.
#3 dancer: EN: 40
Tanečník #3: CZ: 40
Circulate 2 & 1/2.
#4 dancer: EN: 50
Tanečník #4: CZ: 50
Circulate 3.

Adjust as necessary to end in the given formationEN: 60
V případě potřeby se zarovnejte do dané formace (formation)CZ: 60

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Wrap To An Hourglass

po
Wrap To A Galaxy

po
Wrap To Interlocked Diamonds

Poznámky:

https://www.ceder.net/def/wrap.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.