Definitions of Square Dance Calls and Concepts
With Confidence [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

With Confidence -- [C3B]
   (Lee Kopman 1982)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från andra tillämpliga formationer.

Centers Hinge och Very Centers Hinge medan Ends 1/2 Circulate; de som är ett Couple stiger framåt för att bli Leaders i Parallel Two-Faced Lines medan de andra har Centers U-Turn Back (genom att vända sig bort från varandra) och gör sin del av en Couples Hinge.

Slutar i Parallel Two-Faced Lines.

   
före
With Confidence
 efter
Centers Hinge och
Very Centers Hinge
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
Couple stiger framåt
medan de andra gör en
Centers U-Turn Back
& Couples Hinge
(klart)

Kommentarer:

  • With Confidence används vanligen som ett suffix till föregående call.
  • Dansare som möts i en Mini-Wave blir ibland förvirrade hur de skall orientera sin slutformation. Därför, är det viktigt att dansarna som möts som ett Couple bara stiger framåt (för att bli Leaders i Parallel Two-Faced Lines) och står stilla och på så sätt visa positionen för de andra dansarna.

Varianter:

  • With Confidence But Hold The Wave
  • With Confidence But Hold The Two-Faced Line
  • Centers start a With Confidence (Från en Galaxy)
  • Ends start a With Confidence (Från Twin Diamonds)

Short Cycle [C4] (Lee Kopman 1982): Från en Wave. Som en rörelse, Centers U-Turn Back genom att vrida sig bort från Center på sin Wave; Couples Hinge. Slutar i Two-Faced Line.

Short Cycle:
 

   
före
Short Cycle
 efter
Centers U-Turn Back
(genom att vrida sig bort från Center)
 efter
Couples Hinge
(klart)

Choreography för With Confidence

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/withconfidence.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 16:27:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.