Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Weave [C1]
 
 
Z formace Mini-Wave Box (a vhodných T-Bone 2 x 2) nebo Single Eight Chain Thru.

Pass Thru nebo Step Thru; Koncoví otočka o 1/4 za ramenem, kterým se minuli (to Handhold), Centers za druhou ruku, než kterým ramenem se minuli, Touch 1/4.

Končí ve Wave.

Poznámky:

  • Z formace Mini-Wave Box je Weave ekvivalentní k Any Hand 1/4 Thru.
  • Z formace Single Eight Chain Thru je Weave ekvivalentní k Touch a pak 1/4 Thru.
  • Figura Weave je jakoby Any Hand 1/4 Thru 'bez rukou', ale tanečníci většinou ruce stejně používají.

Z Mini-Wave Box:
 

 
před
Weave
 po

Z Single Eight Chain Thru:
 

   
před
Weave
 po
Pass Thru
 po
Ends 1/4 Right
jako Centers Left Touch 1/4
(hotovo)

Scoot & Weave [A2] (Lee Kopman 1974):

  • Z formace Mini-Wave Box: Scoot Back; Weave. Končí ve Wave.
  • Z formace Single 1/4 Tag: Extend; Arm Turn 1/2; Weave. Končí ve Wave.

Turn & Weave [C4] (Lee Kopman 1974):

  • Z formace Single Double Pass Thru nebo Single 1/4 Tag: Centers (nejprve Touch, pokud jsou facing) Arm Turn 1/2; Extend; Weave. Končí ve Wave.
  • Z formace Single Eight Chain Thru nebo Mini-Wave Box: (Touch, pokud jsou facing) Arm Turn 1/2; Weave. Končí ve Wave.

https://www.ceder.net/def/weave.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.