Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Trixie:
Från en 2 x 2.
Leaders 1/4 In medan Trailers 1/4 Out.

Trixie Spin:
Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2 eller 2 x 4.
Trixie; Cast Off 3/4; Centers Cross Run.
Slutar i en Line. Detta är ett 3-delars call.

Trixie:

 
 
före
Trixie
 efter
Leaders 1/4 In
medan Trailers 1/4 Out
(klart)
Trixie Spin:

 
     
före
Trixie Spin
 efter
Leaders 1/4 In as Trailers 1/4 Out
 efter
Cast Off 3/4
 efter
Centers Cross Run
(klart)

Notera: 1/4 In och 1/4 Out är relativt mitten på din 2 x 2.

Tips: Vrid 1/4 så att din innerhand fortfarande är din innerhand.

https://www.ceder.net/def/trixie.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.