Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en 1 x 8 Line eller andra tillämpliga 8-dansare formationer.

Center 6 (3 par dansare) Trade.

Slutar i samma formation som startformationen.

 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter
 
före
Triple Trade
 efter

Kommentarer:
  • Triple Trade betyder Center 6 Trade.
  • Very Outsides (som inte är en del av Center 6) rör sig inte!
  • Trade kan antingen vara en Arm Turn 1/2 (från en Mini-Wave) eller en Partner Trade (från ett Couple).
  • Försök att alltid när du dansar vara medveten om din formation och din position i formationen. Du bör till exempel alltid veta, om du tillhör Center 6, Center 4, eller Very Center 2. Säg inom dig medan du dansar "jag är en End", "jag är en Center", "jag är den tredje från End", eller vadhelst som passar för den givna formationen. Om du gör så kommer det att förbättra din formationsmedvetenhet och göra det lättare att utföra call som Triple Trade, som kräver att du snabbt identifierar din position i formationen.
  • Ofta är den svåraste delen av Triple Trade att avgöra vilka som är Center 6. I synnerhet från formationer som en generaliserad 1/4 Tag, där det är lätt att "se" en Center 4, men inte en Center 6. För att hitta Center 6, titta först efter en ensam dansare vid varje ände längs Head-axeln eller Side-axeln. Om det är så, se efter om de andra 6 kan paras ihop (direkt bredvid varandra) i grupper om 2. Om inte, försök titta längs den andra axeln.

Från dessa formationer,
kan du lokalisera Center 6 för en Triple Trade?

 
 

Varianter:

  • 1/2 Triple Trade
  • Triple Trade 1 & 1/2 - försäkra dig om att arbeta med samma dansare.

Trade [Basic] (Lloyd Litman 1965): Från ett Couple, Mini-Wave eller andra tillämpliga formationer (det vill säga, två dansare i samma plan vars axlar pekar mot varandra). Gå framåt i en båge, och byt ansiktsriktning 180° för att byta plats så att varje dansare slutar i den andras startposition. Om båda dansarna börjar med att titta åt samma håll, passera med höger axel när ni möts.

https://www.ceder.net/def/tripletrade.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.