Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Trade [A1]
 
 
Z formace 1 x 8 Line a dalších vhodných formací osmi tanečníků.

Center Six (3 páry tanečníků) Trade.

Končí v té samé formaci jako je výchozí.

 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po
 
před
Triple Trade
 po

Poznámky:
  • Triple Trade znamená Center 6 Trade.
  • Very Outsides (ti, co nepatří do Center 6) se nehýbají!
  • Trade může být buď Arm Turn 1/2 (z Mini-Wave) nebo Partner Trade (z Couple).
  • Při tancování si buďte vědomi formace a své pozice v ní. Vždycky byste měli vědět, zda jste součástí Center 6, Center 4 nebo Very Center 2. V hlavě si neustále opakujte "jsem koncový", "jsem center", "jsem třetí od konce" a podobně. Pokud to takto budete dělat, bude se zlepšovat vaše orientace ve formacích a figury, u kterých se musíte rychle identifikovat (jako třeba Triple Trade) se vám budou snáze provádět.
  • Často je nejtežší na Triple Trade zjistit, kdo je součástí Center 6. To platí zejména ve formacích typu Generalized 1/4 Tag, ve kterých jsou snáze vidět Center 4, ale už ne Center 6. Abyste se našli Center 6, hledejte nejdříve jednoho (samostatného) tanečníka na konci Head nebo Side osy. Pokud jste někoho takového našli, podivejte se, zda ostatních šest může být spárováno (stojí hned vedle sebe) do skupin po dvou. Pokud ne, hledejte na druhé ose.

Dokážete v těchto formacích,
najít tři středové páry pro Triple Trade?

 
 

Varianty:

  • 1/2 Triple Trade
  • Triple Trade 1 & 1/2 - Ujistěte se, že pracujete s tím samým tanečníkem.

Trade [Basic] (Lloyd Litman 1965): Z formace Couple, Mini-Wave a dalších vhodných formací (to je takových, kde jsou dva tanečníci na stejné úrovni, rameny k sobě). Jděte rovně po obloučku, vyměŇte si místa a změňte směr pohledu o 180°. Skončíte na místě toho, s kým děláte Trade. Pokud se na začátku dívají tanečníci stejným směrem, míjejí se pravými rameny.

https://www.ceder.net/def/tripletrade.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.