Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Triple Star Thru [A1]
 
 
Z formace Starting Double Pass Thru, ve které jsou Centers v normálních párech a Outsides v Half-Sashayed, dále z formace normal Eight Chain Thru a dalších vhodných formací.

  1. Kdo může Star Thru;
  2. Kdo může Mirror Star Thru;
  3. Kdo může Star Thru.

Dříve zmíněná výchozí formace Double Pass Thru končí v normálních Back-to-Back Lines.

Z Starting Double Pass Thru:
(nejčastější výchozí formace)
 
     
před
Triple Star Thru
 po
Centers Star Thru
 po
Centers Mirror Star Thru
 po
Star Thru
(hotovo)

Z Eight Chain Thru:
 
     
před
Triple Star Thru
 po
Star Thru
 po
Mirror Star Thru
 po
Centers Star Thru
(hotovo)

Z T-Bone formation:
 
     
před
Triple Star Thru
 po
Kdo může Star Thru
 po
Mirror Star Thru
 po
Centers Star Thru
(hotovo)

Poznámky:
  • Jak při Star Thru, tak při Mirror Star Thru prochází dívka pod bránou.
  • Střídejte ruce.
  • Triple Star Thrukdo může charakter. Můžete, ale nemusíte jít všechny tři části. Můžete jít tři, první dvě nebo poslední dvě.
  • Po každého části budete mít za partnera toho, na koho jste se na začátku koukali.
  • Star Thru, Double Star Thru a Triple Star Thru jsou figury závislé na pohlaví. Provedení figury je závislé na vašem pohlaví, ne na pozici Beau nebo Belle.
  • Triple Star Thru nemůže být provedeno, pokud by se v kterékoliv části na sebe koukali tanečníci stejného pohlaví.

Star Thru [Basic] (Ed Michl 1960): Z formace Facing Dancers opačného pohlaví. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doleva, Boys se otočí o 1/4 doprava. Končí v Couple (páru).

Mirror Star Thru [NOL]: Proveďte zrcadlově Star Thru. Tedy... Z formace dvou tanečníků opačného pohlaví koukajících na sebe. Boys použijí levou ruku dlaní dopředu, Girls použijí pravou ruku dlaní dopředu. Dotkněte se dlaněmi, krok dopředu na původní místo tanečníka před sebou, Girl se v bráně otočí o 1/4 doprava, Boys se otočí o 1/4 doleva. Končí v Couple (páru).

Double Star Thru [A1]: Z formace normální Facing Couples (Boy nalevo, Girl napravo). Star Thru; Mirror Star Thru. Končí v Back-to-Back Couples.

https://www.ceder.net/def/triplestarthru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.