Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Triangle FORMATION [C1]: Triangle (v překladu trojúhelník) je formace tří tanečníků, z nichž dva tvoří základnu (Base) a jeden vrchol (Apex).

Ve formaci Tandem-Based Triangle tvoří základnu (Base) Generalized Tandem; ve formaci Wave-Based Triangle tvoří základnu Generalized Couple.

Triangle FORMATION
 
Tandem-Based Triangle Wave-Based Triangle

= Apex tanečník (tanečník na vrcholu), a = Base tanečník (v základně).

Triangle IDENTIFICATION (z vybraných formací):

 
   
Galaxy Hourglass 1/4 Diamond setup

Tandem-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Wave-Based Triangles:

,,   a   ,,.

Poznámka: Base tanečníci nemusí stát vedle sebe. Například ve formaci Hourglass výše, Base tanečníci ve Wave-Based Triangle jsou daleko od sebe.

Triangle Circulate [C1]: Z formace Triangle. Jděte dopředu na další pozici v Triangle a v případě potřeby se otočte tak, abyste koukali stejným směrem (nebo opačným, pokud se jednalo o facing Triangle Circulate), jako tanečník, který na té pozici stál původně.

Tandem-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po
Wave-Based Triangle Circulate:

 
 
před
Triangle Circulate
 po

Poznámka: Stejně jako u Box Circulate nebo Diamond Circulate, když děláte Triangle Circulate, udržujte stále stejnou orientaci formace (tzn. mějte stále stejné rameno do středu Triangle).

Inpoint | Outpoint Triangle IDENTIFICATION [C1]: Z formace Twin Diamonds: In | Out-Facing Point je vrchol (Apex) Trianglu. Druhý Point stejného diamantu se musí dívat na druhou stranu.

 
Inpoint Triangles Outpoint Triangles

Inside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Když zaignorujete dva outside tanečníky, máte na každé straně Triangle.

Outside Triangle IDENTIFICATION [C1]: Když zaignorujete Very Centers, máte na každé straně Triangle.

Inside Triangles

 
 
Outside Triangles

 
 

In | Out-Center Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Z formace Point-to-Point Diamonds. In | Out-Facing Center je vrchol (Apex) Trianglu. Tato identifikace je používána velmi zřídka.

 
In-Center Triangles Out-Center Triangles

anyone-Point Triangle IDENTIFICATION [C1V]: Z formace Twin Diamonds. Tato identifikace může být použita v případě, že se oba points koukají stejným směrem.

 
Beau-Point Triangles Belle-Point Triangles

anyone-Based Triangles IDENTIFICATION [C1V]: Ve formacích jako třeba C1 Phantoms je několik možných Trianglů. anyone jsou základna (Base) Trianglu.

V následujícím diagramu se = Boy a = Girl.

anyone-Based Triangle IDENTIFICATION:

 

Boy-Based Triangles:

,,   a   ,,.

  Girl-Based Triangles:

,,   a   ,,.

"L" FORMATION [C4]: Formace "L" je formace tří tanečníků, kterou lze získat z 2 x 2 po odstranění libovolného tanečníka.

"L" FORMATION
 
před
"L" Circulate
 po

https://www.ceder.net/def/triangleidentification.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.