Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From Columns.

Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction.

Ends in Parallel Waves.

     
före
Transaction
 efter
Transfer And Nothing
 efter
Centers Cast Off 3/4
 efter
Chain Reaction
(klart)

Note: Transaction is the same as Transfer The Column Reaction.

Magic Transaction: From Magic Columns. Magic Transfer And Cast Off 3/4; Chain Reaction. Ends in Parallel Waves.

Trans-anything [C4]: Från Columns eller andra tillämpliga formationer. Transfer And Cast Off 3/4; alla gör anything callet. Till exempel, från R-H Columns: Trans-Outlet.


 
   
före
Trans-Grand Chain Eight
 efter
Transfer And Cast Off 3/4
 efter
Grand Chain Eight
(klart)

Transfer And anything [A2] (Deuce Williams 1975): Från Columns eller andra tillämpliga formationer. #1 och #2 dansarna gör en Single File Promenade halvvägs och Face In (för att sluta som ett Couple) medan de andra Step Ahead för att bilda en kompakt formation ("normalize") och gör anything callet.

Chain Reaction [A1] (Lee Kopman 1975): Från en tillämplig Generaliserad 1/4 Tag. Very Centers och den Outside dansare som direkt tittar på varandra Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (på utsidan); Centers på varje sida Hinge; Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan Others går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar i Parallel Lines | Waves.

Se också anything Reaction [C3A].

https://www.ceder.net/def/transaction.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.