Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från tillämpliga 2-dansare formationer.

Den utpekade dansaren Truck medan dansaren bredvid flyttar sig till den position som lämnats av den utpekade dansaren, utan att ändra ansiktsriktning.

 
före
Tow Truck
 efter
 
före
Heads Tow Truck
 efter

Kommentarer:

anyone 1 By n Tow Truck [C4]: Från en Line om 3 (eller fler). Den utpekade dansaren Truck medan de andra dansarna rör sig en position mot den position som lämnats av den utpekade dansaren, utan att byta ansiktsriktning. Tidigare känt som anyone Tow Train [föråldrad C4].

anyone Tow Train Leave The Caboose [obsolete]: Tow Train men den icke utpekade End dansaren rör sig inte. Detta är samma som anyone 1 By n-1 Tow Truck.

Se också Shove Off [C4].

https://www.ceder.net/def/towtruck.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.