Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z vhodných formací dvou tanečníků.

Označení tanečníci Truck, neoznačení tanečníci se přesunou na uvolněné místo beze změny směru pohledu.

 
před
Tow Truck
 po
 
před
Heads Tow Truck
 po

Poznámky:

anyone 1 By n Tow Truck [C4]: Z formace Line of 3 (nebo více). Označený koncový tanečník Truck, ostatní se posunou směrem k uvolněnému místu beze změny směru pohledu. Dříve se tato figura jmenovala anyone Tow Train [obsolete C4 (už se nepoužívá)].

anyone Tow Train Leave The Caboose [obsolete]: Tow Train, ale neoznačený koncový tanenčík se nepohne. Je to totéž co anyone 1 By n-1 Tow Truck.

Viz také Shove Off [C4].

https://www.ceder.net/def/towtruck.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.