Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From applicable formations. EN: 10
Från tillämpliga formationer. SE: 10

Do the anything call; Centers Trade as Ends U-Turn Back by turning away from the Center of the (4-dancer) formation (i.e., 1/4 Out & Roll). EN: 20
Gör anything callet; Centers Trade medan Ends U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten av (4-dansare) formationen (dvs, 1/4 Out & Roll). SE: 20

Från en Line:

 
   
före
The "K"
 efter
1/2
  (klart)
Från Columns:

 
   
före
The "K"
 efter
1/2
  (klart)
Från en Galaxy:

 
   
före
The "K"
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:

Se också Cross The "K" [C2].

https://www.ceder.net/def/thek.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.