Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Tally-Ho [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Tally-Ho -- [C1]
   (Paul McNutt 1978)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Trade By, tillämpliga 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer.

1/2 Circulate; de som kommer i den resulterande Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Lines|Waves (eller en Parallelogram om dansarna slutar på samma position).

Kommentarer:

  • Hinge kan vara antingen en Single Hinge (Arm Turn 1/4) eller en Partner Hinge.
  • Trade kan vara antingen en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade (från ett Couple). När det börjar från Parallel Two-Faced Lines, är ett vanligt misstag att Outsides Hinge två gånger i stället för Partner Trade.
  • Cast Off 3/4 kan vara antingen en Arm Turn 3/4 eller en 'Push' Cast Off 3/4.
  • Var mycket noggrann och exakt när du dansar Tally-Ho eftersom det finns ett stort antal möjliga startformationer.
  • Gör 1/2 Circulate och titta sen efter om du är i Center Line! Anta inte att om du börjar tittande ut du också skall göra Outsides' del!
  • 'Teamwork' krävs ofta för att på ett lyckat sätt slutföra detta call.

Från Trade By:
 

     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Från Facing Lines:
 

     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Från Parallel R-H Two-Faced Lines:
 

     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Line Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Notera att i det sista diagrammet ovan, går dansarna och
(och också dansarna och ) upp för att sluta på
samma position och tar därför höger hand.

Från en T-Bone 2 x 4:
 

     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Tally-Ho But anything [NOL]: Gör en Tally-Ho men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet.

Notera: När man gör en Circulate från Parallel Inverted Lines, är Center 4 på den inre Circulate banan medan Outer 4 är på den yttre Circulate banan. Efter en 1/2 Circulate från Inverted Lines, slutarCenter 4 alltid i Center Wave! Om man börjar från Parallel Inverted Lines där Centers tittar ut, luras dansarna ofta att tro att Outer 4 blir Centers efter en 1/2 Circulate.

1/2 Circulate from Inverted Lines
 

 
före
1/2 Circulate
 efter

CALLERLAB definition for Tally Ho

Choreography för Tally-Ho

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/tallyho.php?level=master&language=sweden
15-October-2019 09:17:57
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.