Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Parallel Waves, tillämpliga Parallel Lines, Trade By, tillämpliga 2 x 4 T-Bones, eller andra tillämpliga formationer.

1/2 Circulate; de som kommer i den resulterande Center Line|Wave Hinge & 1/2 Box Circulate medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar i Parallel Lines|Waves (eller en Parallelogram om dansarna slutar på samma position).

Kommentarer:
  • Hinge kan vara antingen en Single Hinge (Arm Turn 1/4) eller en Partner Hinge.
  • Trade kan vara antingen en Arm Turn 1/2 eller en Partner Trade (från ett Couple). När det börjar från Parallel Two-Faced Lines, är ett vanligt misstag att Outsides Hinge två gånger i stället för Partner Trade.
  • Cast Off 3/4 kan vara antingen en Arm Turn 3/4 eller en 'Push' Cast Off 3/4.
  • Var mycket noggrann och exakt när du dansar Tally-Ho eftersom det finns ett stort antal möjliga startformationer.
  • Gör 1/2 Circulate och titta sen efter om du är i Center Line! Anta inte att om du börjar tittande ut du också skall göra Outsides' del!
  • 'Teamwork' krävs ofta för att på ett lyckat sätt slutföra detta call.

Från Trade By:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Från Facing Lines:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Från Parallel R-H Two-Faced Lines:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Line Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)
Notera att i det sista diagrammet ovan, går dansarna och
(och också dansarna och ) upp för att sluta på
samma position och tar därför höger hand.
Från en T-Bone 2 x 4:

 
     
före
Tally-Ho
 efter
1/2 Circulate
 efter
Center Wave Hinge &
1/2 Box Circulate
medan Outsides Trade
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan de andra går upp
(klart)

Tally-Ho But anything [NOL]: Gör en Tally-Ho men byt ut Centers Cast Off 3/4 mot att Centers gör anything callet.

Notera: När man gör en Circulate från Parallel Inverted Lines, är Center 4 på den inre Circulate banan medan Outer 4 är på den yttre Circulate banan. Efter en 1/2 Circulate från Inverted Lines, slutarCenter 4 alltid i Center Wave! Om man börjar från Parallel Inverted Lines där Centers tittar ut, luras dansarna ofta att tro att Outer 4 blir Centers efter en 1/2 Circulate.

1/2 Circulate from Inverted Lines

 
 
före
1/2 Circulate
 efter

https://www.ceder.net/def/tallyho.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.