Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Parallel Waves, Eight Chain Thru eller en Thar.

Arm Turn 1/2; Centers Trade och Spread medan Ends U-Turn Back och Crossover Circulate.

Parallel Waves eller Eight Chain Thru slutar i Parallel Two-Faced Lines.

Från Parallel Waves:

 
   
före
Swing-O-Late
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Trade & Spread
medan Ends U-Turn Back &
Crossover Circulate
(klart)
Från en Thar:

 
   
före
Swing-O-Late
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Trade & Spread
medan Ends U-Turn Back &
Crossover Circulate
(klart)

Notera: Swing-O-Late är inte ett R-H call (som Swing Thru eller 1/4 Thru). Det kan starta med endera handen.

anything O-Late [obsolete]: Gör anything callet; Centers Spread medan Ends U-Turn Back och Crossover Circulate.

https://www.ceder.net/def/swingolate.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.