Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swap The Wave [C2]
 
 
Z vlny.

Jako jeden pohyb Step Thru, výslední Beaus 1/4 Right & Wheel Thru.

Končí v Back-to-Back Couples.

Z R-H Wave:

 
     
před
Swap The Wave
 po
Step Thru
 po
Beaus 1/4 Right
 po
Beaus Wheel Thru
(hotovo)
Z L-H Wave:

 
     
před
Swap The Wave
 po
Step Thru
 po
Beaus 1/4 Right
 po
Beaus Wheel Thru
(hotovo)

Poznámky:
  • Výsledek Swap The Wave jako kdybyste udělali krok zpět a Swap Around, jen způsob provedení je jiný.
  • Většina jiných materiálů uvádí dvě různě definice Swap The Wave v závislosti na výchozí formace (pravá nebo levá vlna).
    • Z pravé vlny je Swap The Wave typicky definováno jako Step Ahead a původní Ends 'Tag Right'.
    • Z levé vlny je Swap The Wave typicky definováno jako Centers Turn Thru, Ends Step Thru.
    Rada: 'Tag' děají ti, co mají svou pravou ruku směrem ke středu vlny.

Na C4 existují dvě různá použití povelu anything The Wave.

  1. anything The Wave [C4]: Z formace Wave. Udělejte figuru anything tak, jako byste začínali z formace Facing Couples. Někteří tanenčíci si couvnou pak udělají figuru. Například: Cross & Turn The Wave, Split Swap The Wave. Toto použití The Wave není moc časté, protože se netancuje moc dobře.
  2. anything The Wave [C4]: Z formace Parallel Waves. In Tandem Step Thru; proveďte figuru anything. Figura anything je obvykle z rodiny Peel Off (Peel Off, Trail Off, Peel & Trail, atd.) nebo z rodiny Cloverleaf (Cloverleaf, Cross Cloverleaf). Pokud se jedná o figuru z rodiny Peel Off, tak se slovo 'Off' vynechává; podobně v druhém případě se vynechává slovo 'leaf'. Toto použití The Wave nemá nic společného s figurou Swap The Wave.

https://www.ceder.net/def/swapthewave.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.