Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Swap The Top [C3A,C3B]
 
 
Från Facing Couples.

Swap The Top [C3A]:
Belles Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Wave.

Cross Swap The Top [C3B]:
Belles Cross Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Beaus Run en och en halv gång.
Slutar i en R-H Two-Faced Line.

Reverse Swap The Top [C3A]:
Beaus Extend (R-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Wave.

Reverse Cross Swap The Top [C3B]:
Beaus Cross Extend (L-H) och Cast Off 3/4 medan Belles Run en och en halv gång.
Slutar i en L-H Two-Faced Line.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Swap The Top

efter
Cross Swap The Top

efter
Reverse Swap The Top

efter
Reverse Cross Swap The Top

Danstips: De som gör Run 1 och 1/2 bör backa lite innan de gör callet.

Alternativa definitioner:

  • Swap The Top: 1/2 Swap Around; Centers Cast Off 3/4 medan Ends Roll två gånger .
  • Reverse Swap The Top: 1/2 Reverse Swap Around; Centers Cast Off 3/4 medan Ends Roll två gånger .
  • Cross Swap The Top: 1/2 Swap Around; Centers Slither; Centers Cast Off 3/4 medan Ends Roll två gånger .
  • Reverse Cross Swap The Top: 1/2 Reverse Swap Around; Centers Slither; Centers Cast Off 3/4 medan Ends Roll två gånger .

Kanske Swap The Top skulle ha hetat Swap Your Neighbor.

https://www.ceder.net/def/swapthetop.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.