Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Step & Slide [A1]
   (Ed Fraidenburg 1967)
A1:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From any Line of 4 or other applicable formations. EN: 10
Z libovolné Line of 4 a dalších vhodných formací. CZ: 10

Centers Step Ahead as Ends Slide into the vacated adjacent Center position. EN: 20
Centers Step Ahead, Ends Slide na uvolněné místo uprostřed. CZ: 20

A Line of 4 ends in a 2 x 2 or a "Z". EN: 30
Line of 4 končí v 2 x 2 nebo "Z". CZ: 30

Z One-Faced Line:

 
 
před
Step & Slide
 po
Z Inverted Line:

 
 
před
Step & Slide
 po
Z Wave:

 
 
před
Step & Slide
 po
Z Two-Faced Line:

 
 
před
Step & Slide
 po
Z 3 & 1 "Z":

 
 
před
Step & Slide
 po

Shape-Changing from 8-dancer formations: EN: 40
Shape-Changing (změna tvaru) pro formace osmi tanečníků: CZ: 40

The following examples show how to reestablish the two adjacent 4-dancer formations after Step & Slide is done from selected 8-dancer formations. EN: 50
Následující příklady ukazují, jak vůči sobě zarovnat dvě formace čtyř tanečníků poté, co udělají Step & SlideCZ: 50

Z Parallel Waves:

 
 
před
Step & Slide
 po

Dancers work in each group of 4 (i.e., each Wave),
and do not crossover into the other group of 4. EN: 60
Tanečníci pracují ve své skupině čtyř (tzn. each Wave)
a nevměšují se do druhé čtveřice. CZ: 60

From a 1 x 8 (Tidal setup), the Step & Slide is done on each side, then the space between the two groups is collapsed to form a compact setup. This is known as Square BreathingEN: 70
Z formace 1 x 8 (Tidal setup) je figura Step & Slide provedena na každé straně, následně je místo mezi dvěma skupinami vypuštěno tak, aby vznikla jedna kompaktní formace. Temuto procesu se říká Square Breathing (dýchání čtverylky)CZ: 70

Z Tidal Line:

 
 
před
Step & Slide
 po

After doing the Step & Slide, collapse the space between the two groups of 4. EN: 80
Poté, co uděláte Step & Slide, vypusťte (nebo vyplňte) místo mezi dvěma formacemi čtyř tanečníků. CZ: 80
Z Tidal Wave:

 
 
před
Step & Slide
 po

Step & Flip [C1]:
From a Line or other applicable 4-dancer formation. Centers Step Ahead as Ends Flip (180 °) into the adjacent Center position. Ends in either a Box (2 x 2) or a "Z" (4 spots within a 2 x 3 Matrix). EN: 68
Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků. Centers Step Ahead, Ends Flip (180 °) na uvolněné místo uprostřed. Končí buď ve formaci Box (2 x 2) nebo "Z" (4 místa v matici 2 x 3). CZ: 68

Step & Fold [C1] (Ron Schneider 1970):
From a Wave, Inverted Line or other applicable formations. Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead) as Ends Fold. A Wave ends in a Mini-Wave Box; an Inverted Line ends in Tandem Couples. EN: 69
Z formace Wave, Inverted Line a dalších vhodných formací. Centers Step Ahead (1/2 Press Ahead), Ends Fold. Wave končí v Mini-Wave Box; Inverted Line končí v Tandem Couples. CZ: 69

Step And anything [C2]:
From various formations. Centers Step Ahead (usually a Press Ahead); Ends do the anything call. EN: 70
Z různých formací. Centers Step Ahead (obvykle Press Ahead); Ends dělají anythingCZ: 70

Slim Down [C4]:
From any 2 x 4 or other applicable formation. Without turning, Centers move one position toward the nearest unoccupied outside position as Outsides move one position toward the center. Everyone does either a sidestep right, sidestep left, step forward, or step backward. From Parallel Lines with the Centers facing out, Slim Down is the same as Step & SlideEN: 71
Z libovolné formace 2 x 4 a dalších vhodných formací. Centers jdou bez točení jednu pozici směrem k nejbližsí neobsazené venkovní pozici, Outsides se posunou jednu pozici směrem do středu. Všichni dělají buď sidestep right, sidestep left, step forward nebo step backward. Z formace Parallel Lines s Centers koukající ven je Slim Down totéž co Step & SlideCZ: 71

CALLERLAB definition for Step and Slide

Choreography for Step & Slide

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/stepandslide.php?level=A1&language=czech&action=edit
18-July-2024 08:11:01
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL