Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Fra Line.

Centers laver en Step Ahead mens Ends laver Run ind til den ledige Center-position (som i eks. Flip the Diamond)

Ender enten i en Box (2 x 2) eller i et "Z" (4 pladser i en 2 x 3 Matrix).

Step & Flip is similar to Step & Fold [C1] except that on a Step & Flip the original Ends always finish holding hands with each other.

 
før
Step & Flip
 efter
 
før
Step & Flip
 efter

 
før
Step & Flip
 efter

(ender i en 2 x 6 Matrix
dvs. to 2 x 3 Matrixer)
 
før
Step & Flip
 efter

(ender i en 3 x 4 Matrix
dvs. to 2 x 3 Matrixer)

Noter: See also Step & Fold [C1] og Step And anything [C2].

https://www.ceder.net/def/stepandflip.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.