Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Start (A) {anything} [C1V]
 
 

De som pekas ut gör första delen av anything callet; alla gör sedan det som återstår av anything callet.

Girls Start A Remake:

 
     
före
Girls Start A Remake
 efter
Girls Right Arm Turn 1/4
 efter
Centers Left Arm Turn 1/2
 efter
Right Arm Turn 3/4
(klart)

Notera att caller ofta säger orden 'Start A' när det inte är nödvändigt. T.ex., Heads Start A Split Square Thru. Callern kunde lika gärna ha sagt 'Heads Split Square Thru'.

Se också Finish (A) anything [NOL].

https://www.ceder.net/def/start.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.