Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace Inverted Box (jedna pravá a jedna levá Mini-Wave) a dalších vhodných 2 x 2.

Leaders Box Circulate, Trailers Crossover Circulate (ve svém boxu).

Končí v 2 x 2.

Poznámky:

Z Inverted Box:

 
   
před
Split Trade Circulate
 po
1/2
  (hotovo)
Z T-Bone 2 x 2:

 
 
před
Split Trade Circulate
 po

Cross Trail Thru [A1]: Z formace Facing Couples (nebo pravé Wave). Pass Thru; Half Sashay. KonÄŤí ve formaci Back-to-Back Couples.

https://www.ceder.net/def/splittradecirc.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.