Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Split Trade Circulate [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Trade Circulate -- [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk: or              All   
   edit def

From an Inverted Box (one R-H Mini-Wave and one L-H Mini-Wave) or other applicable 2 x 2. EN: 10
Z formace Inverted Box (jedna pravá a jedna levá Mini-Wave) a dalších vhodných 2 x 2. CZ: 10

Leaders Box Circulate as Trailers Crossover Circulate (within the Box). EN: 20
Leaders Box Circulate, Trailers Crossover Circulate (ve svém boxu). CZ: 20

Ends in a 2 x 2. EN: 30
Končí v 2 x 2. CZ: 30

Poznámky:

  • From an Inverted Box, Trailers Pass Right shoulders with each other. EN: 40
    Ve formaci Inverted Box se Trailers míjejí pravým ramenem. CZ: 40
  • If Trailers are a Couple, do your part Cross Trail Thru [A1] (Belle sliding in front of the Beau). EN: 50
    Pokud jsou Trailers pár, udělají Cross Trail Thru [A1] (Belle jde před Beau). CZ: 50
  • From L-H Magic Columns (Ends holding L-H, Centers holding R-H): Split Trade Circulate is not the same as Magic Column Split Circulate, since in the former case you would pass Right-shoulders and in the latter case you would pass Left-shoulders. This matters if the caller says to do 1/2 of the call. EN: 60
    Z formace levé Magic Columns (koncoví se drží za levou, Centers za pravou ruku): Split Trade Circulate není to samé jako Magic Column Split Circulate, protože v prvním případě se budou tanečníci míjet pravým ramenem, zatímco v tom druhém levým. Má to význam v případě, kdy caller bude chtít jen polovinu figury. CZ: 60

Z Inverted Box:
 

   
před
Split Trade Circulate
 po
1/2
  (hotovo)

Z T-Bone 2 x 2:
 

 
před
Split Trade Circulate
 po

Cross Trail Thru [A1]:
From Facing Couples (or R-H Wave). Pass Thru; Half Sashay. Ends in Back-to-Back Couples. EN: 134
Z formace Facing Couples (nebo pravé Wave). Pass Thru; Half Sashay. Končí ve formaci Back-to-Back Couples. CZ: 134

CALLERLAB definition for Split Trade Circulate

Choreography for Split Trade Circulate

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/splittradecirc.php?language=czech&action=edit
22-July-2019 12:45:51
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.