Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Split Counter Rotate fraction [A2]:

From Parallel Waves, Mini-Wave Columns, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací. CZ: 10

Divide the overall formation into two equal-sized sub-formations (e.g., from a 2x4, work in each 2x2). Locate the center point of each sub-formation. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of the sub-formation. EN: 20
Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace. CZ: 20

If the given fraction is 1/4, Parallel Waves end in Mini-Wave Columns and vice-versa. EN: 30
Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak. CZ: 30

Box Counter Rotate fraction [A2]:
From a 2x2. Walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the 2x2, keeping the same distance from the center of the 2x2. Ends in a 2x2. EN: 446
Z formace 2x2. Jděte dopředu obloučkem kolem středu formace 2x2 o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své formace 2x2. Končí v 2x2. CZ: 446

Z R-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z R-H Columns:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Waves:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:

Z Tidal Two-Faced Line:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

From a Tidal Wave or Two-Faced Line,
Split Counter Rotate 1/4 is identical to LockitEN: 250
Z formace Tidal Wave a Two-Faced Line je
Split Counter Rotate 1/4 totéž co LockitCZ: 250
Z neobvyklá formace:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
před
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 po
turning 1/4
 po
turning 1/2
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Split Counter Rotate 1/2

po
Split Counter Rotate 1/4 Twice

  • For Split Counter Rotate 1/2, find the center of your 4-dancer formation, then Counter Rotate 1/2 around that center point. From the starting formation shown above, this is danced like (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. EN: 260
    Pro Split Counter Rotate 1/2 najděte střed formace čtyř tanečníků, pak udělejte Counter Rotate 1/2 kolem tohoto středu. Z výše zobrazené výchozí formace je provedení jako (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'. CZ: 260
  • For Split Counter Rotate 1/4 Twice, do a Split Counter Rotate 1/4 (to end in Parallel Waves); now re-evaluate (divide the 2x4 formation into two 2x2 formations); (working in your 2x2) Split Counter Rotate 1/4. EN: 270
    Pro Split Counter Rotate 1/4 Twice udělejte Split Counter Rotate 1/4 (končí v Parallel Waves), pak vyhodnoťe aktuální formaci (rozdělte formaci 2x4 na dvě 2x2); (v každé formaci 2x2) Split Counter Rotate 1/4. CZ: 270

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973):
From applicable formations. Walk forward in an arc, for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the set, keeping the same distance from the center of the set. EN: 443
Z vhodných formací. Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky. CZ: 443

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman):
From an applicable 2 x 4. Ends Split Circulate as Centers Split Counter Rotate 1/4. Ends in a 2 x 4. EN: 444
Z vhodných formací 2 x 4. Ends Split Circulate, Centers Split Counter Rotate 1/4. Končí v 2 x 4. CZ: 444

Tickle [C4]:
From applicable formations. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. EN: 445
Z vhodných formací. Hinge; Split Counter Rotate 1/4. CZ: 445

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.