Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin The Windmill {direction} [A2]
   (Holman Hudspeth 1968)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a Generalized 1/4 Tag, Generalized Columns with the Centers facing In, or other applicable formations. EN: 10
Z formace Generalized 1/4 Tag, Generalized Columns s Centers koukajícími dovnitř a dalších vhodných formací. CZ: 10

Centers
Arm Turn 1/2; Very Centers Trade; & Cast Off 3/4.
Outsides
Individually turn 1/4 toward the given direction & Circulate twice. EN: 20
Individuálně otočka o 1/4 daným směrem (direction) & Circulate twice. CZ: 20

Generalized Columns or Generalized 1/4 Tag ends in Parallel Lines. EN: 30
Generalized Columns a Generalized 1/4 Tag končí v Parallel Lines. CZ: 30

Z 1/4 Tag:

 
     
před
Spin The Windmill In
 po
Centers Arm Turn 1/2
jako Outsides 1/4 In
 po
Very Centers Trade
jako Outsides Circulate once
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Circulate again
(hotovo)
Z Galaxy:

 
     
před
Spin The Windmill Left
 po
Centers Arm Turn 1/2
jako Outsides 1/4 Left
 po
Very Centers Trade
jako Outsides Circulate once
 po
Centers Cast Off 3/4
jako Outsides Circulate again
(hotovo)

Poznámky:
 • The given direction is usually In, Out, Right, or Left. Occasionally, the caller may use Forward (or As You Are) (meaning don't Turn 1/4) or Back (meaning do a U-Turn Back). EN: 40
  Daný směr (direction) je obvykle In, Out, Right nebo Left. Občas může říct caller Forward (nebo As You Are) (což znamená, že se netočíte o 1/4) nebo Back (což znamená, že uděláte U-Turn Back). CZ: 40
 • The caller can modify how far the Outsides Circulate. For example, Spin The Windmill Right But Ends Circulate 1 & 1/2EN: 50
  Caller může určit, jak daleko mají Outsides dělat Circulate. Například Spin The Windmill Right But Ends Circulate 1 & 1/2CZ: 50
 • Left Spin The Windmill direction: From a formation in which the Centers are in a Left-hand Wave or Facing Couples. The 'Left' applies only to the Centers. If the Centers start in a L-H Wave, the word 'Left' is not necessary, but is just a 'helper' word used by the caller. On the call Left Spin The Windmill Right, 'Left' applies to the Centers, and 'Right' applies to the Outsides. Outsides do not do the mirror image of Spin The Windmill RightEN: 60
  Left Spin The Windmill direction: Z formace, ve které jsou Centers v Left-hand Wave nebo Facing Couples. Slovo 'Left' platí pouze pro Centers. Pokud Centers začínají v L-H Wave, není slovo 'Left' nutné, calleři ho používají jako pomocné slovo. U figury Left Spin The Windmill Right platí 'Left' pro Centers a 'Right' pro Outsides. Outsides nejdou mirror image figury Spin The Windmill RightCZ: 60
 • The Centers part of Spin The Windmill can also be thought of as an Any Hand Swing Thru (Arm Turn 1/2 + Very Centers Trade) then Cast Off 3/4. Be sure to do the Cast Off 3/4 precisely and then hold your position within the Center Box. Don't necessarily expect someone to connect to you to form Parallel Lines or Waves. It may be that the starting formation was T-Bone, the caller directed the Outsides to Circulate a different amount, or the caller gave the Outsides a different call. EN: 70
  Část Spin The Windmill pro Centers může být popsána také jako Any Hand Swing Thru (Arm Turn 1/2 + Very Centers Trade) a pak Cast Off 3/4. Figuru Cast Off 3/4 musíte jít přesně a pak držet svou pozici v boxu uprostřed. Nečekejte, že se k vám vždy někdo připojí a spolu jste vytvořili Parallel Lines nebo Waves. Výchozí formace může být T-Bone, Outsides mohou dělat jiný Circulate nebo úplně jinou figuru. CZ: 70
 • The Outsides part is to individually turn 1/4 toward the given direction and then Circulate twice. First turn 1/4 in place, then 'take a mental snapshot' of the 4-dancer Outside formation. Now, Circulate two spots within that formation. Count the spots as you go! You may or may not end holding hands with a Center dancer. Moreover, after the turn 1/4, you may be facing or back-to-back with the other End: don't panic - just do your part and Circulate two positions. EN: 80
  Část pro Outsides otočka o 1/4 daným směrem a pak Circulate twice. Nejprve se na místě otočte o 1/4, udělejte si 'mentální obrázek' formace čtyř Outside, a pak v této formaci proveďte dvakrát Circulate. Během cesty si počítejte místa! Můžete, ale nemusíte skončit za ruce s tanečníkem uprostřed. Navíc po otočce o 1/4 se můžete buď koukat nebo být zády k dalšímu koncovému tanečníkovi. Zachovejte klid - prostě jděte svou část Circulate o dvě pozice. CZ: 80
 • Use the following hints to verify that you are in the correct ending position: EN: 90
  Následující rady vám pomohou při kontrole, zda jste ve správné koncové pozici. CZ: 90
  • On Spin The Windmill Out, Ends finish facing OutEN: 100
   Při Spin The Windmill Out končí Ends facing OutCZ: 100
  • On Spin The Windmill In, Ends finish facing InEN: 110
   Při Spin The Windmill In končí Ends facing InCZ: 110
 • The default direction for Spin The Windmill is 'Left'. However, this is somewhat esoteric and based on historical usage. Most likely, no caller today would call Spin The Windmill and expect the Outsides to know that they are supposed to go Left! EN: 120
  Implicitní direction pro Spin The Windmill je historicky 'Left', i když dnes se to už moc neví. Dnes pravděpodobně žádný caller neřekne Spin The Windmill a nepředpokládá, že Outsides budou vědět, že mají jít doleva! CZ: 120
 • Occasionally, a caller might give another call instead of a direction. For example, Spin The Windmill Zig-Zag: the Ends do a Zig-Zag then Circulate twice. EN: 130
  Příležitostně může caller říct pro Outsides jinou figuru místo direction. Například při Spin The Windmill Zig-Zag: dělají Ends Zig-Zag a pak Circulate twice. CZ: 130

anything The Windmill [C1]:
From various formations. All or Center 4 do the anything call; Centers Cast Off 3/4 as Outsides turn 1/4 toward the given direction & Circulate twice. Ends in various formations. EN: 460
Z různých formací. Všichni nebo Center 4 udělají anything; Centers Cast Off 3/4, Outsides otočka o 1/4 daným směrem (direction) & Circulate twice. Končí v různých formacích. CZ: 460

Reciprocate [C4] (Hank Drumm 1974):
From applicable formations such as a Generalized 1/4 Tag or Generalized Columns in which the centers are facing. Centers Spin The Windmill as Ends Divide and Touch 3/4. Usually ends in Columns. EN: 459
Z vhodných formací, jakou jsou Generalized 1/4 Tag nebo Generalized Columns, ve kterých se centers koukají na sebe. Centers Spin The Windmill, Ends Divide and Touch 3/4. Obvykle končí v Columns. CZ: 459

CALLERLAB definition for Spin the Windmill

Choreography for Spin The Windmill direction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/spinthewindmill.php?language=czech&level=master&action=edit
18-July-2024 03:40:11
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL