Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Solid CONCEPT [C2]
 
 

Označení tanečníci nebo tanečníci v označené formaci pracují jako jedna jednotka (podobně jako As Couples nebo Tandem) a spolu s ostatními provedou danou figuru.

 
před
Inside Triangle work Solid:
All Cross Roll To A Wave
  po
 
před
Solid-of-4 1/4 In
  po

Poznámky:
  • Solid CONCEPT je také známý jako As A Unit CONCEPT.
  • Tanečníci v Solid formaci musí koukat stejným směrem.
  • Tanečníci v Solid jednotce udržují svou relativní vzdálenost od ostatních tanečníků během celé figury.
  • Nechte žádného cizího tanečníka, aby vešel do vaší Solid jednotky.

https://www.ceder.net/def/solid.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.