Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en 2 x 2.

Leaders gör sin del av en Shakedown medan Trailers gör sin del av en Reverse Split Swap.

Slutar i en 2 x 2.

 
före
Shake & Rattle
 efter
 
före
Shake & Rattle
 efter

Kommentarer:

Shakedown [C1] (Lee Kopman 1976): Från Back-to-Back Couples eller tillämpliga T-Bone 2 x 2 (där alla är Leaders). Som en rörelse, Belles 1/4 Right & Run medan Beaus Run & 1/4 Right (Roll). Slutar i Facing Couples.

Reverse Split Swap [C2] ("Skinny" Hall 1968): Från Facing Couples. Som en rörelse, Beaus Circulate & 1/4 Left medan Belles 1/4 Left & Circulate. Slutar i Couples rygg mot rygg.

Single Shake & Rattle [C3BV]: Från Tandem dansare, Facing dansare eller dansare rygg mot rygg. Leaders Single Shakedown (Right Roll To A Wave and Roll) medan Trailers Single Reverse Split Swap (Touch och 1/4 Out).

 
före
Single Shake & Rattle
 efter

https://www.ceder.net/def/shakeandrattle.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.