Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Parallel Lines där Ends är rygg mot rygg eller andra tillämpliga formationer.

Ends Bend och Turn Thru medan Centers Face In och Cross Trail Thru.

Parallel Lines slutar i Lines rygg mot rygg. Scramble är ett 2-delars call.

   
före
Scramble
 efter
Ends Bend
medan Centers Face In
(1/2)
 efter
Ends Turn Thru
medan Centers Cross Trail Thru
(klart)

https://www.ceder.net/def/scramble.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.