Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formací Line a Alamo Ring.

Označení tanečníci dělají postupně Partner Trade (začnou směrem ke středu formace) tak dlouho, dokud se nedostanou na konec formace. Ripple n znamená s kolika tanečníky se má udělat Trade. n může obsahovat i zlomek (např. Ripple 2 & 1/2 znamená Partner Trade se dvěma tanečníky a pak 1/2 Partner Trade s tím třetím).

     
před
Dancer Ripple The Wave
 po
Ripple 1
 po
Ripple 2
 po
Ripple 3
(hotovo)
   
před
Dancer Ripple 1 & 1/2
 po
Ripple 1
 po
Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Poznámky:

Rolling Ripple n By n (By n) [C4] (Lee Kopman 1984): From a Line or Alamo Ring. Designated dancer Ripple the first given number; new dancer occupying designated dancer's original starting position Ripple the next given number; repeat part 2 for each additional given number.

   
před
Dancer Rolling Ripple 3 By 1 & 1/2
 po
Dancer Ripple 3
 po
Dancer Ripple 1 & 1/2
(hotovo)

Viz také anything Like A Ripple CONCEPT [C2].

https://www.ceder.net/def/ripple.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.