Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Right And Left Thru [Basic]
 
 
From Facing Couples (or R-H Mini-Wave). EN: 10
Z formace Facing Couples (nebo R-H Mini-Wave). CZ: 10

  1. Right-Hand Pull By (shake right hands and walk by each other to end back-to-back); EN: 20
    Right-Hand Pull By (podejte si ruce, zatáhněte a projděte tak, abyste skončili zády k sobě); CZ: 20
  2. Courtesy Turn.

Ends in Facing Couples.

Right And Left Thru

 
   
before
Right And Left Thru
 after
Right-Hand Pull By
 after
Courtesy Turn
(done)

Poznámky:
  • Blend the two parts into one smooth movement. As you do the Right Pull By, place your left-hand in front and your right-hand behind, to join appropriate hands for the Courtesy Turn. EN: 30
    Spojte obě dvě části do jednoho plynulého pohybu. Zatímco budete dělat Right Pull By, dejte před sebe svou levou ruku a pravou za sebe, abyste navázali Courtesy Turn. CZ: 30

https://www.ceder.net/def/rightandleftthru.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.