Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reverse The Top [C3B]
 
 

Från en Wave, Facing Couples eller andra tillämpliga formationer.

  1. Fan The Top;
  2. Swing.

Slutar i en Wave. Detta är ett 2-delars call.

   
före
Reverse The Top
 efter
Fan The Top
 efter
Swing
(klart)

Reverse The Top är en Reverse Order Spin The Top.

Se också Reverse Order CONCEPT [C3B].

https://www.ceder.net/def/reversethetop.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.