Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Tandem Couples.

  1. Leaders Trade;
  2. alla Pass Thru;
  3. Ursprungliga Trailers Trade.

Slutar i Tandem Couples.

Reverse The Pass är ett 3-delars call som kan fraktionaliseras i sjättedelar.

     
före
Reverse The Pass
 efter
Leaders Trade
(1/3)
 efter
Pass Thru
(2/3)
 efter
Ursprungliga Trailers Trade
(klart)

Kommentar till caller: Reverse The Pass skall inte användas med concept som relaterar till callets delar som Oddly and Evenly eftersom den tredje delen av Reverse The Pass är en original Trailers Trade. Concept som relaterar till delar kräver att dansarna omvärderar sin position efter varje del.

https://www.ceder.net/def/reversethepass.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.