Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en Diamond.

Reverse Cut The Diamond [C2]:
Centers Trade & Spread medan Points Diamond Circulate.

Reverse Flip The Diamond [C2]:
Centers Phantom Run (Flip bort från varandra) medan Points Diamond Circulate.

Slutar i en Line.

 
före
Reverse Cut The Diamond
 efter
Centers Trade & Spread
medan Points Diamond Circulate
(klart)
 
före
Reverse Flip The Diamond
 efter
Centers Flip Away
medan Points Diamond Circulate
(klart)

Reverse Cut The Galaxy [C2]: Från en Galaxy. Centers Trade & Spread medan Points Galaxy Circulate. Slutar i Parallel Lines.

Reverse Flip The Galaxy [C2]: Från en Galaxy. Centers Phantom Run medan Points Galaxy Circulate. Slutar i Parallel Lines.

Reverse Cut The formation [C4]: Från den givna formationen. De som har handfattning Trade och Spread medan de andra formation Circulate. Formation kan vara "O", Butterfly, (Wave-Based) Triangle, 3 By 1 Triangle, Short Six, Tall Six, "Z", etc...

Reverse Flip The formation [C4]: Från den givna formationen. De som har handfattning Phantom Run medan de andra formation Circulate. Formation kan vara "O", Butterfly, (Wave-Based) Triangle, 3 By 1 Triangle, Short Six, Tall Six, "Z", etc...

Reverse Flip The Hourglass [C4]: Från ett Hourglass. De som är i en Diamond flippar bort från Center på uppställningen medan de andra Hourglass Circulate.

https://www.ceder.net/def/reversecutthediamond.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.