Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

  1. Centers gör det givna callet;
  2. varje sida gör det givna callet;
  3. Centers gör det givna callet;
  4. varje sida gör det givna callet.

Detta är ett 4-delars Concept.

3/4 Reverse Crazy Follow Thru:

 
     
före
3/4 Reverse Crazy
Follow Thru
 efter
Centers Follow Thru
 efter
varje sida Follow Thru
 efter
Centers Follow Thru
(klart)

Kommentar: Det korrekta sättet att fraktionalisera Reverse Crazy är att placera fraktionen före ordet Reverse. 3/4 Reverse Crazy är inte samma som Reverse 3/4 Crazy. 3/4 Reverse Crazy betyder att göra 3/4 av 'Centers, varje sida, Centers, varje sida' (vilket blir Centers, varje sida, Centers). Reverse 3/4 Crazy betyder omvänd ordning på 3/4 Crazy (varje sida, Centers, varje sida); sålunda är omvänd ordning på 3/4 Crazy samma som 3/4 Crazy.

JÄMFÖR FÖLJANDE (Från Facing Lines):

JÄMFÖR FÖLJANDE (Från Parallel Left-Hand Waves):

Se också Crazy CONCEPT [C2].

https://www.ceder.net/def/reversecrazy.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.