Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en generaliserad 1/4 Tag eller generaliserad 1/4 Diamond.

End på Center 4 Press Ahead medan Outside dansaren på andra sidan (12-Matrix) Press Out; Outsides arbetar med Phantoms (om nödvändigt) och alla gör anything callet.

Notera: Phantoms som slutar mellan Outside dansarna och Center tas bort vid slutet av callet såvida inte anything callet involverar ett Concept som specifikt innehåller Phantoms (t.ex, Release Triple Wave Ah So behåller Phantoms medan Release Ah So inte gör det).


 
     
före
Release Cycle & Wheel
 efter
Release
 efter
Cycle & Wheel
  efter
ta bort Phantoms
(klart)
Release Offset Waves Out Roll Circulate

 
   
före
Release
Offset Waves Out Roll Circulate
 efter
Release
 efter
Offset Waves Out Roll Circulate
(klart)

Varianter: Magic Release anything [NOL].

Magic Release Ah So

 
   
före
Magic Release Ah So
 efter
Magic Release
  efter
Ah So och
ta bort Phantoms
(klart)

Vid en Magic Release, så agerar Outside 6 som om de vore i Distorted Magic Columns om 3. #2 dansaren gör Magic Press Out (långt att gå) medan den andra Outside dansaren på andra sidan gör en Magic Column Circulate; alla gör anything callet.

Release The Column [obsolete]: Från Mini-Wave Columns. #2 och #4 Press Out; alla Finish Ferris Wheel. Slutar i Starting Double Pass Thru. Detta var det ursprungliga 'Release' callet.

https://www.ceder.net/def/release.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.