Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formací Parallel Waves a Eight Chain Thru (v tomto případě musí tanečníci nejprve dostoupit do Parallel Waves).

 1. Arm Turn 1/2;
 2. Center 4 Arm Turn 3/4, ostatní 1/2 Circulate;
 3. Wave Of 6 (vlna šesti lidí) Arm Turn 1/2;
 4. Center Wave Of 4 (středová vlna čtyř lidí) Arm Turn 1/2, ostatní (Big) Diamond Circulate;
 5. Wave Of 6 Arm Turn 1/2;
 6. Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4, ostatní move up.

Končí v Parallel Waves.

před
Relay The Deucey
 
   
po
Arm Turn 1/2
  po
Center 4 Arm Turn 3/4
a ostatní 1/2 Circulate
  po
Wave Of 6 Arm Turn 1/2
 
   
po
Center Wave Of 4 Arm Turn 1/2,
ostatní 'Big Diamond' Circulate
  po
Wave Of 6 Arm Turn 1/2
  po
Center Wave Of 4 Arm Turn 3/4,
ostatní move up
(hotovo)

Poznámky:
 • Znění výše uvedené definice je takové, aby usnadnilo učení. Ve skutečnosti se tanečníci pohybují kontinuálně po celou dobu provádění figury. To znamená, že osamocení tanečníci nečekají na dokončení 'Wave Of 6 Arm Turn 1/2', ale jdou dopředu.
 • Z formace Parallel Waves je Relay The Deucey ekvivalentní k Circulate Twice (2x), tudíž skončíte tam, kde začínal váš diagonální opposite. Jinými slovy skončíte na druhé straně čtverylky, budete de koukat opačným směrem a budete se držet za ruku s tím samým tanečníkem, se kterým jste začínali.
 • Protože Relay The Deucey je dlouhá a složitá figura, udělejte jednu nebo dvě věci před tím, než se pohnete:

  1. Podívejte se, kde je váš diagonální opposite, nebo
  2. Podívejte se na svou pozici ve formaci. Určete, zda jste Lead End, Trailing End, Lead Center nebo Trailing Center.
  Proveďte figuru a zastavte se, pokud

  1. Dojdete na pozici, kde začínal váš diagonální opposite, nebo
  2. Když dosáhnete té samé relativní pozice, ve které jste začínali (tzn. znovu jste se stali Lead End, Trailing End, Lead Center nebo Trailing Center).
 • Každý jde do 'Wave Of 6' pouze jednou. Když Wave Of 6 opustíte, nesnažte se dostat zpátky!
 • Figura Relay The Deucey může být volně popsána jako Grand Spin The Top + Grand Swing Thru + Grand Spin The Top.

https://www.ceder.net/def/relaythedeucey.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.