Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Press {direction} [C1,C2]
 
 

Press Ahead [C1]:
Designated dancers move one position forward. EN: 10
De designerede dansere går én position fremad. DK: 10

Press Back [C1V]:
Designated dancers move one position backward. Press Back is typically only used as a gimmick. EN: 20
De designerede dansere går én position tilbage. Press Back bruges typisk som en gimmick. DK: 20

Press In|Out|Right|Left [C2]:
As one movement, designated dancers move one position forward and one position toward the given directionEN: 30
I én bevægelse går de designerede dansere én position fremad og én position i den retning der bliver angivet. DK: 30

Noter:
 • Non-designated dancers do not move or adjust in any manner. EN: 40
  De ikke-designerede dansere må ikke flytte sig eller justere på nogen måde. DK: 40
 • Do not change your facing direction during this call. EN: 50
  Der ændres ikke ansigtsretning i dette kald. DK: 50
 • 'Position' in terms of this definition refers to a spot that could be occupied by a dancer. Within a 2 x 4 there are eight positions. A Squared Set, Butterfly, or "O" is a 16-Matrix (4 x 4) formation, and one position refers to an adjacent spot within that rectangular grid. EN: 60
  'Position' i dette kald refererer til en plads der kan være optaget af en danser. I en 2 x 4 er der kun 8 pladser. Et Squared Set, Butterfly, eller "O" er en 16-Matrix (4 x 4) formation, og én position refererer til en ved siden af liggende plads inden for denne matrix. DK: 60
 • The direction can be In, Out, Right, or Left. In and Out are relative to the Center of the Set. EN: 70
  Retningerne kan være In, Out, Right, eller Left. In og Out refererer til centeret af formationen. DK: 70

 
før
Press Right
 efter

 
før
Press Left
 efter

   
før
Press Ahead
 efter
1/2
  (færdig)

Note that in the example above, dancers are completely offset after the Press Ahead. A common dancer mistake is to go only half-way. EN: 80
Læg mærke til at i det ovenstående eksempel er danserne fuldstændig offset efter Press Ahead. En almindelig fejl er kun at gå halvvejs! DK: 80

The following examples illustrate the differences among the similar calls Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruEN: 90
De følgende eksempler illustrerer forskellene mellem tilsyneladende lignende kald Extend, 1/2 Press Ahead, and Step ThruDK: 90

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Extend

efter
1/2 Press Ahead

efter
Step Thru

Often callers misuse the term Extend when they mean to use Press Ahead or 1/2 Press AheadEN: 100
Det sker ofte at Callere misbruger kaldet Extend når de mener Press Ahead eller 1/2 Press AheadDK: 100

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
As Couples Extend

efter
1/2 Press Ahead

Curve direction [C4] (Dave Hodson 1985):
As one movement, Press direction while individually turning toward that direction. Direction can be In, Out, Left, or Right and is relative to the Center of the Set. EN: 646

Tip Toe [C4] (Lee Kopman 1980):
Designated dancers Press Ahead while holding onto the dancer in their partner's position, dragging that dancer with them. EN: 647

See also direction Loop n [C2] og Truck [C2].

https://www.ceder.net/def/press.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.