Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Polly Wally [C3A]
 
 
Från generaliserade Columns.

Ends Mirror Turn To A Line ('Turn & Deal' mot Promenade riktningen) medan Centers gör en Leads U-Turn Back (genom att vrida sig åt vänster), Veer Right, och As Couples Extend.

Slutar i Parallel Lines.

 
före
Polly Wally
 efter

Alternativ definition (detta är den ursprungliga definitionen!):

Ends
1/4 To Promenade, Step Ahead, vrid 1/4 till mot den urprungliga vridningsriktningen och justera för att hamna i Parallel Lines.
Centers
1/4 To Promenade, Step Ahead, 1/4 To Promenade och Step Ahead (för att bli Leaders i Parallel Lines).

Single Polly Wally [C3A]: Från en 1 x 4 Column. Outsides Mirror Single Turn To A Line medan Centers Left Roll To A Wave och Extend. Slutar i en 2 x 2.

 
före
Single Polly Wally
 efter

https://www.ceder.net/def/pollywally.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.